PORTFOLIO > "America Goddam" Series

"America Goddam: John Crawford III"
"America Goddam: John Crawford III"
Acrylic on Paper
2018