PORTFOLIO > "America Goddam" Series

"America Goddam: Philando Castile"
"America Goddam: Philando Castile"
Acrylic on Paper
2018